Potgieterschool in Amsterdam

De Potgieterschool is in 2009 getransformeerd van de monumentale Da Vinci school in Amsterdam Oud West tot een multifunctioneel gebouw.

Bij de verbouwing zijn er verschillende functies aan het gebouw toegevoegd, zo zijn er naast de klaslokalen ook ruimtes voor een crèche, een buitenschoolse opvang en een ruimte voor bijvoorbeeld dans, theater en yoga- lessen. De energiereductie vind met name plaats door een goede isolatie en het gebruik van PV-panelen en een warmtepomp. Bij het toepassen van deze maatregelen is er naar gekeken of deze maatregelen de monumentale waarde niet aantasten maar de toekomst waarde wel zoveel mogelijk verhogen. Daarnaast zijn er ook zichtbare maatregelen getroffen zoals het opvang van regenwater en de zonnecollectoren, deze geven naast een milieubesparende functie ook een educatieve functie aan het gebouwen.

Project-29-Potgieterschool-in-Amsterdam

 

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 145,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,3. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 112.

De DuMo-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 397,6. De Mo-coëfficiënt van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 1,4. De DU-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 284.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 145,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,3. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 112.

Project-29-Potgieterschool-in-Amsterdam

In Archive