DuMo-Prestatiekaart

Het DuMo-rekenmodel brengt de duurzaamheid in combinatie met de monumentale waarde van project in kaart. Op de DuMo-prestatiekaart staan al de door het NIBE onderzocht Monumenten. Op de foto’s van de monumenten kunt u klikken om naar het specifieke monument te gaan.

DuMo-Prestatiekaart

Project 1 Stadhuis in Vianen Project 2 Woonhuis De Vergulde Schoe in Middelburg Project 3 Landhuis Pavia in Zeist Project 4 Van Coothhoeve in Boxtel Project 5 Slot Loevestein in Poederroijen Project 6 Het Zeepaert in Dordrecht Project 7 Los hoes 'Groot Bavel' in Enschede Project 8 Kantongerecht in Tiel Project 9 Graansilo Korthals Aaltes in Amsterdam Project 10 Steenfabriek St. Jozef in Schinnen Project 11 Gort- en rijstpellerij Mercurius in Wormer Project 12 Van Nellefabriek in Rotterdam Project 13 Kantoor Oranje-Nassaumijnen in Heerlen Project 14 Mgr. Laurentius Schrijnenhuis in Heerlen Project 15 Huis Hildebrand in Blaricum Project 16 Luchthavengebouw Welschap in Eindhoven Project 17 Groothandelsgebouw in Rotterdam Project 18 Paushuize in Utrecht Project 19 De Balije in De Meern Project 20 Minckelersschool in Hilversum Project 21 Nelly Bodenheimschool in Hilversum Project 22 Rembrandtschool in Hilversum Project 23 Alberdingkh Thijm College in Hilversum Project 24 Godelindeschool in Hilversum Project 25 Praktijkschool De Wissel in Hilversum Project 26 Landhuis Oud Amelisweerd Project 27 Kantoorvilla Het Hoogeland Project 28a Stadhuis in Roermond in Project 29 Potgieterschool in Amsterdam Project 30 Gashouder Westergasfabriek in Amsterdam Project 31 Zuiveringshalwest Westergasfabriek in Amsterdam Project 32 Ketelhuis ammoniak Westergasfabriek in Amsterdam Project 33 Stadsdeelkantoor Westergasfabriek in Amsterdam Project 34 Korfbalclubhuis Westergasfabriek in Amsterdam Project 35 Vianneykerk in Deventer Project 36 Diepenveen in Deventer Project 37 Vlotenhof in Deventer Project 38 Penninckshoek in Deventer Project 39 Mariakerk in Deventer Project 40 Ichtuskerk in Deventer Project 41 Velhorst Project 42 Hackfort Project 43 Kasteel-Oldenaller Project 44 Oranjerie-Oldenaller Project 45 Het-Walien

Voor meer informatie over de projecten kunt u klikken op de foto’s van de projecten.

  • De groene pijlen geven aan wat de DuMo-score was voordat het project begon (onder) tot welke DuMo-score bereikt wordt na uitvoering van de ingrepen.
  • De blauwe pijlen geven de potentiele stijging aan voor gebouwen, waarvoor de geadviseerde ingrepen (nog) niet zijn uitgevoerd. De pijl begint bij de DuMo-score in de huidige situatie en eindigt bij de potentieel haalbare DuMo-score, die gehaald zou worden als alle adviezen worden uitgevoerd.
  • De oranje pijlen naar beneden geven aan dat de DuMo-score van een project voor de verbouwing hoger was dan na de verbouwing. Dit komt bijvoorbeeld voor bij gebouwen die een nieuwe functie krijgen, maar waarbij na de herbestemming niet het hele gebouw in gebruik wordt genomen. Leegstand en gedeeltelijke leegstand tellen namelijk negatief mee in het rekenmodel.
  • Een groene ster geeft aan dat er alleen een DuMo score bekend is voor de situatie na uitvoering van de ingrepen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gebouwen die na een periode van leegstand weer in gebruik worden genomen.
  • De hexagoon geeft aan dat het project zowel voor als na de ingreep de zelfde score bereikt.

Wilt u meer informatie over de Du-score (Duurzaamheidsscore) van de projecten zie dan de Du-prestatiekaart.

Wilt u meer informatie over de Mo-coefficient van de projecten zie dan de Mo-prestatiekaart.

Wilt u meer informatie over de achterliggende theorie, klik dan hier.