Hackfort

Kasteel Hackfort is een goed bewaard historisch kasteel en een goed voorbeeld voor een landgoed met de daarbij behorende gebouwen. Net als bij overige landgoederen is de omgeving onlosmakelijk verbonden met het gebouw: de hele omgeving is bepaald door de aanwezigheid van het landgoed en is een rijksbeschermd buitengebied. In het gebouw zelf hebben weinig wijzigingen plaatsgevonden, met uitzondering van grote verbouwingen (o.a. in 1788), die ook bij de historische gelaagdheid van het pand behoren. Recente ingrepen bleven voornamelijk beperkt tot de nodige onderhoudswerkzaamheden. Het kasteel verkeert in goede bouwkundige staat. De bouwkundige ingrijpmogelijkheden in het kasteel zijn beperkt tot ingrepen op zolder en in de kap.

Het kasteel Hackfort wordt conform de DuMo-methodiek ingeschaald in categorie B: museaal-functioneel, en er wordt door de monumentenzorger een Mo-coëfficiënt van 1.9 toegekend.

Voor Hackfort zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Toepassen van een biomassa kachel;
  • Toepassen van vijf zonnecollectoren met 30 vacuümbuizen;
  • Toepassen leidingisolatie op zolder;
  • Toepassen tochtwering bij de kozijnen van de verwarmde ruimtes (bij kozijnen waarvan tochtwering ontbrak/niet meer voldeed);
  • Indien nodig het opnieuw stellen van deuren en ramen, waardoor ze beter aansluiten;
  • Toepassen isolatie zoldervloer bovenop de balken (met 135 mm steenwol).

DuMo-score voor de ingrepen

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 201,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 112.

DuMo-score na de ingrepen

De DuMo-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 381,6. De Mo-coëfficiënt van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 1,8. De DU-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 212.

 

Met deze uitgevoerde maatregelen wordt een DuMo-score van 382 behaald, en een DuMo-label behaald van: A. Het pand scoort een vijfde plaats m.b.t. de DuMo-score op de DuMo-prestatiekaart.

Hackfort-achtergevel

In Archive