Vianneykerk in Deventer

De Johannes Vianneykerk werd in 1927-1929 gebouwd naar een ontwerp van architect Martijn Roebbers en is sinds 1999 een beschermd Rijksmonument. Kenmerkend voor de kerk is onder meer de overzichtelijke plattegrond, een gevolg van de liturgische vernieuwingsgedachte uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Later zijn onder meer het altaar op het priesterkoor geplaatst en de voorste en achterste rijen banken in de kerkzaal verwijderd.

Vanuit monumentenzorg is het gewenst om het interieur van de kerk zoveel mogelijk te behouden, waaronder de zichtlijnen, de cultuurhistorische waardevolle vloertegels en het bankenplan. Dit en de visie van de Rooms-katholieke kerk leiden tot beperkte mogelijkheden voor nevenfuncties. Onder de banken ligt een houtenvloer, hierdoor is het wel mogelijk om hier vloerverwarming toe te passen.

Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

  • Vanuit duurzaamheid verdient een nevenfunctie met een gelijkmatig gebruik de voorkeur (bijvoorbeeld cursusruimte, regelmatige maatschappelijke activiteiten, exposities e.d.).
  • Goed sluitende voorzetramen
  • Isolatie begane grondvloer onder de banken (in de zwart omlijste vakken) in de kerkzaal in combinatie met vloerverwarming
  • Isolatie dak aan de binnenzijde van de dakconstructie
  • Vanuit duurzaamheid gaat de voorkeur uit naar lokale duurzame warmteopwekking (warmtepomp en wko, eventueel aangevuld door zonnewarmte)
  • Laag-temperatuur-verwarmingssysteem (ltv)
  • LED-verlichting en daglichtsensoren, afhankelijk van de toekomstige nevenfunctie ook aanwezigheidsdetectie en veegschakeling
  • Isolatie zoldervloer boven de winterkapel naast de kerkzaal
  • Vloerverwarming in de winterkapel naast de kerkzaal
  • Controle op asbest in het plafond van de ruimte met de biechtstoelen.

Project-35-Vianneykerk-in-Deventer

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 131,4. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 73.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 518,4. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 288.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 131,4. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 73.

Project-35-Vianneykerk-in-Deventer

In Archive