Rembrandtschool in Hilversum

De Violenschool International werd in 1919-1920 als MULO-school gebouwd naar ontwerp van architect W.M. Dudok. In de huidige situatie maakt behalve de schoolinstelling ook een buitenschoolse opvang gebruik van het gebouw. In 2001 werd e school zorgvuldig en met veel aandacht voor het behoud van cultuurhistorische waarden gerenoveerd, waarbij gedeeltelijke restauratie van in- en exterieur plaats vond. De school is in hoofdopzet en detaillering nog grotendeels oorspronkelijk, veel authentieke elementen zijn behouden. De gevels zijn deels uitgevoerd als spouwmuren: het buitenspouwblad is enkelsteens, er is een smalle spouw en een halfsteens binnenspouwblad. Alle spouwen zijn, zoals in de beginperiode van spouwmuurwerk gebruikelijk, aan de kop- bij venster- en deur-openingen kortgesloten, waardoor geen consequente vocht- en temperatuurbuffer wordt bereikt. De ramen hebben nog de originele houten kozijnen in goed grenenhout. Wel zijn delen van de ramen al vernieuwd in merantiehout. De architectuur van het markante, monumentale schoolgebouw wordt, naast functionaliteit van de samenstellende bouwmassa’s met platte daken en de kloeke metselwerkdetaillering, gekenmerkt door talrijke prominent vormgegeven vensterpartijen.  Ook na de renovatie is daarin nog enkele beglazing aanwezig, in sommige gevallen uitgevoerd in braakveilig gelamineerd glas. Verder zijn tijdens de renovatie gevelkachels verwijderd. Het uiterlijk van de school is vanuit monumentenzorgperspectief als onaanraakbaar te beschouwen. In de sanitaire ruimten is mechanische afzuiging aanwezig. Alle overige ruimten worden geventileerd via natuurlijke luchttoe- en afvoer. De kelder is in gebruik als technische ruimte (cv-ketels) en voor opslag.

De Violenschool International is een van de 19 monumentale scholen in Hilversum. Het NIBE heeft in samenwerking met Evert Jan Nusselder van bureau Monumentenzorg in opdracht van de gemeente Hilversum een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame maatregelen in deze waardevolle schoolgebouwen. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar verbetering van het binnenklimaat en de mogelijkheden voor energiebesparing. Voor dit onderzoek zijn zes scholen bezocht, waaronder de Violenschool International. Voor iedere school is een advies op maat opgesteld en werd een DuMo-berekening uitgevoerd. Daarnaast is  ook gezocht naar ‘vaak voorkomende situaties’ en bijbehorende duurzame oplossingen.

Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

 • Kierdichting bij ramen timmertechnisch verbeteren bijv. met verende bronzen profielstrips, kunststof V-profielen of kit met afdekfolie in de onderdorpel (geen in te vrezen kunstrubberprofielen)
 • Isoleren begane grondvloer aan de onderkant (goed mogelijk zonder verlies van cultuurhistorische waarden, maar lastig uitvoerbaar i.v.m. het aanwezige chaotische leidingwerk)
 • Entree/trappenhuis: Niet verwarmen maar beschouwen als aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR), deurpuien tussen gangen en trappenhuis sluiten (tevens brandscheidend effect)
 • Energiezuinige verlichting
 • Entree/trappenhuis: Huidige radiatoren en kasten eromheen vervangen door vlakke plaatradiatoren met op de buitenmuur aangebrachte radiatorisolatie
  • Entree/trappenhuis: In de dagopening van de glas-in-lood-velden in de toren reversibele glaspanelen plaatsen
  • Optie: In de directiekamer, de BSO-lokalen en de leslokalen isolerend spouwloos glas (gelaagd of gelamineerd glas) per raamvak plaatsen, bij voorkeur met getrokken glas voor het buitenblad. Er is voldoende diepte in de raamsponningen beschikbaar, maar het is een dure oplossing. Alternatief: isolerende gordijnen
  • Dakisolatie plat dak (omkeerdak)
  • Optie: vegetatiedak en/of zonnepanelen op het platte dak van de toren, achter de borstwering (rekening houden met welstandsbeperkingen!)

project-22-Rembrandtschool-Hilversum

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 223,2. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 124.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 396. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 220.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 223,2. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 124.

Project-22-Rembrandtschool-in-Hilversum

In Archive