Paushuize in Utrecht

Paushuize behoort tot de oudste monumenten in de historische binnenstad van Utrecht en kent een rijke geschiedenis. Het oudste deel van Paushuize werd gebouwd voor Adriaan Floriszoon Boeyens, de latere Paus Adrianus VI. Tot 1995 werd Paushuize gebruikt als kantoor van de provincie Utrecht. Daarna waren er vergaderlokalen gevestigd, vonden bruiloften plaats in de statige Spiegelzaal en waren er soms exposities in de salons op de bel-etage. In 2010 werd Paushuize gerenoveerd met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid én met veel respect voor de aanwezige cultuurhistorische waarden. Het Paushuize heeft 5 bouwlagen. Vooral de bel-etage beschikt over bijzonder hoge cultuurhistorische waarden. Op deze verdieping werden dan ook voornamelijk conserverende en waar nodig restaurerende ingrepen toegepast. Ook bij de overige bouwlagen moest echter bij de keuze van de toe te passen duurzaamheidsmaatregelen zorgvuldige afstemming met de aanraakbaarheid van de verschillende bouwdelen plaats vinden. De meeste ingrepen werden uitgevoerd op de kelderverdieping en de twee zolderverdiepingen. Een ingrijpende verandering was in de kelder de aanpassing van het vloerniveau: de keldervloer beschikte voor de renovatie over niveauverschillen, na de renovatie is het vloerniveau op een laag gebracht. Tijdens de hiervoor benodigde uitgraving werden verrassende archeologische vondsten gedaan. Zo werd er zelfs een latrine uit de Romeinse tijd gevonden! De archeologische vondsten zijn in situ bewaard, en zijn voor een groot deel zodanig in het ontwerp geïntegreerd dat zij voor bezoekers/gebruikers van het gebouw zichtbaar zijn. Ook de zolderverdieping is ingrijpend veranderd. Hier waren vroeger kantoorwerkplekken. De niet-historische binnenwanden tussen de verschillende werkplekken en de vloer tussen de eerste en tweede zolderverdieping werden verwijderd. Daardoor ontstond er vanaf de eerste zolderverdieping zicht op de dakconstructie tot in de nok en konden er twee heel bijzondere vergaderruimten gerealiseerd worden. Tegenwoordig wordt Paushuize door Huize Molenaar, een zeer gerenomeerd Utrechts restaurant, geëxploiteerd. Via Huize Molenaar kunnen ruimten in Paushuize gehuurd worden voor vergaderingen, diners (vanaf 10 personen), congressen, conferenties en andere grote zakelijke bijeenkomsten (tot 150 personen), bruiloften, promoties en oraties. Daarnaast wordt het gebouw voor het publiek regelmatige opengesteld tijdens rondleidingen (bijvoorbeeld op Open Monumentendag) en vinden er semi-publieke evenementen plaats (bijvoorbeeld het Festival Oude Muziek). Voor meer informatie zie: www.paushuize.nl 

Om de ingrijpmogelijkheden bij Paushuize in beeld te brengen heeft het NIBE samen met Evert Jan Nusselder van bureau Monumentenzorg en twee monumentendeskundigen van de gemeente Utrecht een uitgebreid bezoek aan het gebouw gebracht. Het NIBE heeft vervolgens met behulp van het DuMo-rekenmodel de effecten van verschillende bouwkundige en installatietechnische maatregelen inzichtelijk gemaakt. Na afronding van de renovatie is opnieuw een DuMo-berekening uitgevoerd. Bijzonder is dat zowel de Mo-score is verhoogd (er zijn cultuurhistorische waarden behouden én herstelt) terwijl ook duurzaamheidsprestatie aanzienlijk is verbeterd, ondanks het feit dat de zolderverdieping in gebruik werd genomen als verblijfsruimte en daardoor het te verwarmen volume aanzienlijk toenam.

Toegepaste duurzaamheidsmaatregelen

 • Slimme compartimentering (trappenhuizen, garderoberuimten en delen van de zolderverdieping, die geen verblijfsfunctie hebben, worden niet verwarmd)
 • Dakisolatie bij de zolder die wel een verblijffunctie heeft gekregen
 • Isolatie begane grondvloer
 • Weer in gebruik nemen van de binnenluiken op de bel-etage
 • Achterzetramen bij overige ruimten
 • Luchtwarmtepomp
 • Gebouwbeheersysteem
 • Lage temperatuur verwarming (vloerverwarming/-koeling)
 • Energiezuinig verlichtingsconcept
 • Energiezuinige lift
 • Waterbesparende sanitaire installaties
 • Water- en energiebesparende keukeninstallaties

Project-18-Paushuize-Utrecht

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 197,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,9. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 104.

De DuMo-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 459,9. De Mo-coëfficiënt van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 2,1. De DU-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 219.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 197,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,9. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 104.

Project-18-Paushuize-in-Utrecht

In Archive