Oranjerie-Oldenaller

Oranjerie Oldenaller is een goed voorbeeld voor een landgoed met pachtboerderijen, maar is daarnaast ook een voorbeeld voor een nieuwe architectuurstroming: Architect Jacob van Campen heeft, geïnspireerd door een reis naar Italië. Cultuurhistorische gezien is het oranjerie mede daarom uniek. Net als bij overige landgoederen is de omgeving onlosmakelijk verbonden met het gebouw: de hele omgeving is bepaald door de aanwezigheid van het landgoed en is een rijksbeschermd buitengebied.

Voor Oldenaller Oranjerie zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Toepassen van een biomassa kachel;
  • Toepassen leidingisolatie op zolder;
  • Toepassen tochtwering bij de kozijnen van de verwarmde ruimtes (bij kozijnen waarvan tochtwering ontbrak/niet meer voldeed);
  • Indien nodig het opnieuw stellen van deuren en ramen, waardoor ze beter aansluiten;
  • Toepassen isolatie zoldervloer bovenop de balken (met 135 mm steenwol).

Voor de definitieve berekening van Velhorst zijn twee berekeningen uitgevoerd met het ‘DuMo-rekenmodel’: De situatie voor de ingrepen en de situatie met de daadwerkelijk uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen.

DuMo-score voor de ingrepen

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 216. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 120.

DuMo-score na de ingrepen

De DuMo-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 403,2. De Mo-coëfficiënt van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 1,8. De DU-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 224.

Met de DuMo-score van 403 wordt er een DuMo-label behaald van: A. Het pand scoort een derde plaats m.b.t. de DuMo-score op de DuMo-prestatiekaart.

Oldenaller oranjerie

In Archive