Nelly Bodenheimschool in Hilversum

leslokalen. In 1980 werd de school door en nieuw tussenlid verbonden met de Minckelersschool, een basisschool. In de leslokalen zijn al verschillende ingrepen ter comfortverbetering en energiebesparing uitgevoerd. Deze ingrepen variëren per lokaal. Voorbeelden van ingrepen zijn het aanbrengen van radiatorfolie, isolatie van het verlaagde plafond, achterzetramen met dubbele beglazing. De achterzetramen zijn zonder schade aan de historische bouwsubstantie geplaatst en zijn dus in technische zin reversibel uitgevoerd. In principe is door de dubbele achterzetramen een soort ‘mini-serre’ gecreëerd, waardoor het probleem van de koudeval in de winter is opgelost. Wel wordt het beeldverstorende karakter ervan nadrukkelijk ervaren, waardoor deze ingreep vanuit monumentenzorgperspectief omstreden is. In drie leslokalen is nog enkele beglazing aanwezig. De school beschikt over een speelruimte die 1-2 uur per dag in gebruik is door de kleuters en daarnaast verhuurd wordt. Ook de ramen in deze ruimte zijn voorzien van enkele beglazing. In de jaren 1970, toen de school nog niet de status van beschermd monument had, zijn aan de zuidoostkant van de dakpartij diverse dakdoorvoeren gerealiseerd. Voor verdere ingrepen is het dakvlak vanuit monumentenzorgperspectief onaanraakbaar. De school beschikt in de huidige situatie nog over de oorspronkelijke stalen kozijnen (stoeltjesprofielen), die voorzien zijn van enkele beglazing. De vensterarchitectuur is in belangrijke mate bepalend voor het beeld en de betekenis van het schoolgebouw als monument.

De Nelly Bodenheimschool is een van de 19 monumentale scholen in Hilversum. Het NIBE heeft in samenwerking met Evert Jan Nusselder van bureau Monumentenzorg in opdracht van de gemeente Hilversum een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame maatregelen in deze waardevolle schoolgebouwen. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar verbetering van het binnenklimaat en de mogelijkheden voor energiebesparing. Voor dit onderzoek zijn zes scholen bezocht, waaronder de Nelly Bodenheimschool. Voor iedere school is een advies op maat opgesteld en werd een DuMo-berekening uitgevoerd. Daarnaast is  ook gezocht naar ‘vaak voorkomende situaties’ en bijbehorende duurzame oplossingen.

 Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

  • Energiezuinig verlichtingsconcept/LED-verlichting (in een leslokaal werd reeds een proef uitgevoerd)
  • Halletje niet verwarmen maar beschouwen als aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR)
  • Gang beschouwen als AOR of achterzetramen (reversibel en in nauw overleg met monumentenzorg)
  • Radiatoren vervangen door nieuwe effectievere radiatoren
  • Gezamenlijk met andere scholen conciërge in dienst nemen om de installatie deskundig in te stellen en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren/op tijd te signaleren.
  • Speelruimte: achterzetramen en -deuren (reversibel en in nauw overleg met monumentenzorg, buitenbeeld moet bewaard blijven)
  • Bij de drie leslokalen waar nog enkel glas aanwezig is: achterzetramen eventueel mogelijk (indien reversibel en in nauw overleg met monumentenzorg)
  • De ramen in een leslokaal kunnen niet meer worden geopend doordat de toegevoegde achterzetramen (‘mini-serre’) niet geopend kunnen worden: Dit is eigenlijk alleen acceptabel indien een nieuw ventilatiesysteem wordt gerealiseerd, anders vervangen van dit systeem door ramen die wel geopend kunnen worden. (Voor het nieuwe systeem geldt wederom: reversibel uitvoeren en in nauw overleg met monumentenzorg).

Indien nieuw ventilatiesysteem: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

Project-21-Nelly-Bodenheimschool-Hilversum

 

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 210,8. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,7. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 124.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 409,7. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,7. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 241.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 210,8. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,7. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 124.

Project-21-Nelly-Bodenheimschool-in-Hilversum

In Archive