Mariakerk in Deventer

De Mariakerk (ook wel Onze-Lieve- Vrouwekerk genoemd) is gelegen in het hart van Deventer en gebouwd als parochiekerk en dus bedoeld voor de burgerij. De Mariakerk is verstrengeld in de Lebuinuskerk. Het onvoltooide westwerk van de Lebuinuskerk bevindt zich gedeeltelijk in de zuiderzijbeuk van de Mariakerk. De vergaande verstrengeling tussen de twee kerken is voor Nederlandse begrippen uniek. De Mariakerk is gebouwd aan het eind van de dertiende eeuw als een driebeukige kerk.

De eerste en de tweede verdieping worden niet verhuurd en ook niet verwarmd. De eerste verdieping is in gebruik als opslag-/werkruimte van een kunstenaar. Deze gebruikt de ruimte echter niet of nauwelijks in het winterseizoen. De ruimte wordt verwarmd door een warmte-afgiftesysteem dat aan het plafond is bevestigd. Doordat warme lucht stijgt, is dit in theorie geen logische plek, er zijn duurzamere oplossingen voor het warmteafgifte systeem.

Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

 • Vanuit duurzaamheid verdient een functie met een gelijkmatig gebruik de voorkeur (bijvoorbeeld cursusruimte, regelmatige maatschappelijke activiteiten, museum, exposities e.d.).
 • Warmteopwekking: Vanuit duurzaamheid gaat de voorkeur uit naar lokale duurzame warmteopwekking (bio-wkk of warmtepomp en wko). Ook kan er aan gedacht worden om een lucht/water warmtepomp te gebruiken die gebruik maakt van de restwarmte van de koelingsinstallaties.
 • Warmteafgifte: Vloerverwarming, of de huidige plafondradiatoren voorzien van warmte reflecterende folie.
 • Gloeilampen en spaarlampen vervangen voor energiezuinige LED-verlichting.
 • Isoleren van de vloer
 • Isoleren van de dakconstructie
 • Tochtborstels en kierdichting nalopen van de ramen op de eerste verdieping en het tochtportaal.
 • Op de eerste verdieping en zolder de ramen vervangen voor isolerende beglazing
 • Indien voor een lucht verwarmingssysteem wordt gekozen kan voor het BAOPT systeem gekozen worden. De ervaringen bij projecten waar dit systeem is toegepast laten zien dat er energiebesparing en comfortverbeteringen bereikt kunnen worden. Mede vanwege het innovatieve karakter van dit systeem is nauw overleg met de Nederlandse leverancier, een installatiedeskundige en bouwfysicus onmisbaar in de voorbereidingsfase.
 • Op de lange termijn: Warmte en koude uitwisselen met gebouwen uit de omgeving, zoals de horecafuncties in de buurt die vaak met een warmte overschot zitten. Dit warmte overschot kan prima gebruikt worden als basis voor een warmtepomp.
 • Een warmtepompsysteem met als bron het rivierwater van de IJsel kan ook worden toegepast. De Mariakerk ligt rond de 80 meter van de IJsel vandaan, en valt daarmee ruim binnen het gebied waarbij een collectief koel en verwarmingssysteem met als bron rivierwater interessant kan zijn. Voor de financiering eventueel gebruik maken van een Energy Service Company (ESCO).

Project-39-Mariakerk-in-Deventer

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 169,1. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,9. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 89.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 497,8. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,9. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 262.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 169,1. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,9. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 89.

Project-39-Mariakerk-in-Deventer

In Archive