Het-Waliën

In de redengevende omschrijving van het Waliën worden de volgende waardering omschreven:

Waardering:

HOOFDGEBOUW (landhuis) gebouwd in 1915 naar ontwerp van de architect J.W. HANRATH (1867-1932) als onderdeel van de HISTORISCHE BUITENPLAATS ‘Het Waliën’.

– Van architectuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een landhuis in nieuw-historiserende bouwstijl in oorspronkelijke staat bewaard gebleven zowel voor wat betreft het in- als voor het exterieur. Het landhuis is gerealiseerd naar ontwerp van één van de belangrijkste vernieuwers van het landhuis voor de Eerste Wereldoorlog, J.W. Hanrath (1867-1932). In zijn ontwerp grijpt hij terug op de achttiende eeuwse baksteenbouw.

– Van stedenbouwkundige waarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie van het landhuis, zijnde het hoofdgebouw van de historische buitenplaats met de andere onderdelen. Vanwege de kenmerkende ligging binnen de parkaanleg in gemengde stijl.

– Van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een landhuis in nieuw-historiserende stijl met een gaaf bewaard interieur waarbij verschillende stijlen zijn toegepast passend bij de functie van elk vertrek. Als zodanig representatief voor het leven van de gegoede burgerij aan het begin van de twintigste eeuw.”

Het Waliën wordt conform de DuMo-methodiek ingeschaald in categorie B: museaal-functioneel, en er wordt door de monumentenzorger een Mo-coëfficiënt van 1.8 toegekend.

Voor het Waliën zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • Toepassen van een biomassa kachel;
  • De transportpomp van het cv circuit is vervangen door een energiezuinige Danfoss Magna pomp;
  • Radiatorkranen vervangen voor thermostaatkranen;
  • Drinkwaterpomp vervangen voor een zelflerende Wilo pomp,
  • Toepassen van tochtwering bij de kozijnen van de verwarmde ruimtes,
  • Indien nodig ramen en deuren stellen om beter sluitend te maken,
  • Isoleren van de zoldervloer met 250mm cellulose vlokken tussen de balklagen,
  • Isoleren van de begane grondvloer.

DuMo-score voor de ingrepen

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 172,8. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 96.

DuMo-score na de ingrepen

De DuMo-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 361,8. De Mo-coëfficiënt van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 1,8. De  DU-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 201.

Met deze uitgevoerde maatregelen wordt een DuMo-score van 362 behaald, en een DuMo-label behaald van: A.

't WaliËn

In Archive