Graansilo Korthals Aaltes in Amsterdam

De Graansilo Korthals Altes is gebouwd in 1896 t/m 1898 naar het ontwerp van de architecten J.F. Klinkhamer en A.L. van Gendt. Het gebouw is een industrieel-archeologisch monument (gedeeltelijk een rijksmonument) en beeld bepalend voor de Amsterdamse haven. Het gebouw is gebouwd in een eclectische stijl. De gevels bestonden oorspronkelijk uit bijna geheel dichte gevels. Tijdens de herbestemming zijn er 181 appartementen in het gebouw ondergebracht, omdat ede woningen licht binnen moesten krijgen is een deel van de gevel geopend. Deze ingreep zou normaal vanuit monumentzorg niet mogelijk zijn geweest, maar omdat anders er geen herbestemming mogelijk was werd dit toch geoorloofd.

Toegepaste duurzaamheidsmaatregelen

De duurzaamheidsmaatregelen die zijn toegepast:

  • Centrale warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Warmte opslag in inpandig warmtereservoir
  • Lagetemperatuur vloerverwarming (LTV)
  • Toepassing van hr++ glas
  • Gebalanceerd verwarming met warmteterugwinning
  • Hergebruik van materialen en toepassen van milieuvriendelijke materialen

Project-9-graansilo-Korthals-Altes-Amsterdam

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 120. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 2. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 60.

De DuMo-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 240. De Mo-coëfficiënt van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 2. De DU-score van dit project na de uitgevoerde ingrepen en maatregelen is: 120.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 120. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 2. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 60.

Project-9-Graansilo-Korthals-Aaltes-in-Amsterdam

In Archive