Godelindeschool in Hilversum

De Godelindeschool, een gemeentlijk monumnt, werd in 1904 gebouwd naar het ontwerp van architect J.W. Hanraht, die bekend is als ontwerper van veel landhuizen in en om Hilversum. Zijn stijl is traditioneel, geënt op het Hollands Classicisme en de Engelse landhuisstijl van rond 1900. Kenmerkend zijn de bouwtrant in schoon baksteenmetselwerk, kloek kozijnhout, erkeruitbouwen op de begane grond, grote dakoversteken, roedeverdelingen of glas-in-lood in de vensters. Al deze elementen zijn ook terug te vinden in de Godelindeschool, gelegen in een beeldbepalend historisch villapark. Het schoolgebouw sluit met zijn architectuur voorbeeldig aan bij de karakteristieken van de gebouwde omgeving. In 1919 en in 1928 werden twee uitbreidingen onder leiding van Hanrath en zijn zoon gerealiseerd. Deze uitbreidingen zijn geheel in de trant en op het stramien van de oorspronkelijke, voor het werk van Hanrath typerende architectuur, uitgevoerd. In 1973 werd op de begane grond een kleuterlokaal toegevoegd. Verder is er naast het schoolplein een vrijstaande gymzaal die bij de school hoort en geen cultuurhistorische waarden bezit.

De Godelindeschool heeft twee bouwlagen plus een zolderverdieping en beschikt in totaal over 9 klaslokalen en 1 dramalokaal. Dankzij de dakkapellen is de zolder goed te gebruiken voor verblijfsfuncties. Er zijn nu de schoolbibliotheek en leslokalen in gevestigd. Boven het niveau van de trekplaat van de kapconstructie is een ruimte, waarin de installatie is opgesteld.  Er zijn in alle gevels grote vensterpartijen. De vensters hebben houten kruiskozijnen met ramen met roedverdelingen, voorzien van enkele beglazing. De grote vensterpartijen vormen de grootste uitdaging voor het duurzaamheidsconcept. Het plaatsen van ruitsgewijse dubbele beglazing is naar verwachting heel duur. Wel kunnen mogelijkerwijs de kosten worden gedrukt, doordat er heel veel ramen van dezelfde afmetingen zijn. Een alternatieve optie is het plaatsen van gelaagd glas met flexibele tussenlaag dat in eigen beheer wordt uitgevoerd. Bijzonder is namelijk dat de Godelindeschool beschikt over een conciërge die eerder als restauratietimmerman heeft gewerkt. Daardoor kunnen veel onderhoudswerkzaamheden deskundig worden uitgevoerd zonder deze uit te besteden. Om oververhitting in de zomersituatie te beperken beschikken de zonbelaste ramen over recent toegevoegde zonwering in de vorm van uitvalschermen. In de klaslokalen zijn CO2-sensoren aangebracht. Zij geven aan dat het CO2-gehalte in de lokalen te hoog is. Ook zijn er klachten over te hoge binnentemperaturen in de zomer en te lage binnentemperaturen in de winter.

De Godelindeschool is een van de 19 monumentale scholen in Hilversum. Het NIBE heeft in samenwerking met Evert Jan Nusselder van bureau Monumentenzorg in opdracht van de gemeente Hilversum een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame maatregelen in deze waardevolle schoolgebouwen. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar verbetering van het binnenklimaat en de mogelijkheden voor energiebesparing. Voor dit onderzoek zijn zes scholen bezocht, waaronder de Godelindeschool. Voor iedere school is een advies op maat opgesteld en werd een DuMo-berekening uitgevoerd. Daarnaast is  ook gezocht naar ‘vaak voorkomende situaties’ en bijbehorende duurzame oplossingen.

 Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

 • Kierdichting bij ramen en deuren verbeteren.
 • Ruimten zo inrichten dat er geen meubels direct voor of tegen de radiatoren zijn geplaatst.
 • Radiatorfolie achter de radiatoren.
 • Energiezuinig verlichtingsconcept
 • Trappenhuis, ingang en gangen niet verwarmen maar beschouwen als aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR). In deze school wordt door de kinderen niet op de gangen gewerkt.
 • Dak boven de ingang vanuit de bovenkant isoleren (omkeerdak) en dakramen (geen cultuurhistorische waarden) voorzien van isolerende beglazing.
 • Ramen in het kleuterlokaal (geen cultuurhistorische waarden) voorzien van isolerende beglazing.
 • Na-isolatie van het dak van de uitbouw (omkeerdaktechniek).
 • Bibliotheek en klaslokalen op zolder: isolerende beglazing plaatsen in de ramen van de dakkapellen, eventueel in eigen beheer uit te voeren door de ervaren conciërge. Mogelijk in combinatie met infraroodwerende uitvoering om zonbelasting in te zomer te reduceren.
 • Isolatie zoldervloer verbeteren, goed uit te voeren in eigen beheer.
 • Vloer boven kelder en kruipruimte aan de onderkant isoleren.
 • Zonnepanelen op het dak van de vrijstaande gymzaal (geen cultuurhistorische waarden).
 • Ramen ruitsgewijs voorzien van dubbele beglazing onder voorwaarde dat het raamhout behouden blijft. Het uitdiepen van de sponningen is mogelijk. Kostengunstiger alternatief: gelaagd glas met flexibele tussenlaag, door de ervaren conciërge zelf te snijden en te plaatsen. Of: isolerende gordijnen, die buiten de lesuren (handmatig) gesloten worden.

Project-24-Godelindeschool-Hilversum

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 210,8. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,7. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 124.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 367,2. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,7. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 216.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 210,8. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,7. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 124.

Project-24-Godelindeschool-in-Hilversum

In Archive