Dorpskerk Diepenveen in Deventer

De oorspronkelijke Dorpskerk uit Diepenveen is gebouwd tussen 1408 en 1411 en opgezet als kloosterkerk. In de loop van de tijd is de kerk diverse malen uitgebreid. Rond 1452 verbleven er minstens 100 zusters. Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) is het klooster verwoest, maar de kerk bleef gedeeltelijk gespaard. De kerk werd daarna in dienst genomen door de Hervormde Gemeente en in 1720 gerestaureerd en verkleind. De laatste restauratie dateert uit 1968. In de huidige vorm is de kerk enigszins ingekort en verlaagd.

De koster en monumentenzorg zien graag dat de kerk zijn oude voorkomen en “charmes” zoveel mogelijk behoudt. Liefst wil men de kerkfunctie behouden en de nevenfuncties uitbreiden. De verwarmingsinstallaties van de kerk zijn verouderd. In eerste instantie werd er gekeken naar een soortgelijk luchtverwarmingsysteem, maar er kan ook gedacht worden aan een duurzamer systeem (warmtepomp, warmtekrachtkoppelinginstallatie (wkk), etc.).

Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

  • Vanuit duurzaamheid verdient een nevenfunctie met een gelijkmatig gebruik de voorkeur (bijvoorbeeld cursusruimte, regelmatige maatschappelijke activiteiten, exposities e.d)
  • Isolatie begane grondvloer in combinatie met vloerverwarming.
  • Het verwarmingssysteem is verouderd en bij een nieuw intensiever gebruik van de Dorpskerk  is vanuit duurzaamheid wenselijk om de ketel te vervangen door een nieuwe effectievere warmteopwekkingsinstallatie. Vanuit duurzaamheid gaat de voorkeur uit naar lokale duurzame warmteopwekking (bio-wkk of warmtepomp en wko). Voor de financiering kan het interessant zijn om gebruik te maken van een EnergyServiceCompany (ESCO). Bij een ESCO constructie investeert een investeringsmaatschappij  in een nieuw duurzaam verwarmingssysteem en profiteert daarna een tijd mee op de lagere energierekening. Een kanttekening hierbij is dat een ESCO alleen investeert indien er een garantie is op voldoende gebruik in de toekomst.
  • Laag-temperatuur-verwarmingssysteem (ltv). Bij voorkeur vloerverwarming als basisverwarming, of verwarmde (kerk)meubels.
  • Gloeilampen vervangen voor energiezuinige LED-verlichting
  • De entreehal gebruiken als tochtportaal (aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) en deze ruimte dus niet veranderen.
  • Isoleren van de dakconstructie, of het gewelf.
  • Tochtborstels en kierdichting aan brengen bij de schuiframen, en deuren

Project-36-Dorpskerk-Diepenveen-in-Deventer

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 132,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,7. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 78.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 498,1. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,7. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 293.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 132,6. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,7. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 78.

Project-36-Dorpskerk-Diepenveen-in-Deventer

In Archive