Alberdingkh Thijm College in Hilversum

Het schoolgebouw van het Alberdingk Thijm College werd in 1937-1938 gebouwd naar ontwerp van architect Nicolaas Andriessen en biedt tegenwoordig onderdak aan een internationale school (zowel een primary school als een secondary school). In 1955 werd een nieuwe vleugel toegevoegd, waardoor een beschutte binnenplaats ontstond. Het oorspronkelijke bouwdeel is beschermd als Rijksmonument. Dit gedeelte heeft een L-vormige plattegrond en is ontworpen in een expressionistische bouwstijl, waarbij de invloed van gemeentearchitect Dudok duidelijk aanwijsbaar is. Verder is er een herkenbare reliatie met het vroege werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wrijgh. Naast leslokalen, de docentenkamer (oorspronkelijk in gebruik als kapel) en enkele kantoorruimten behoren ook twee gymzalen tot het beschermde gedeelte van de school. Kenmerkend voor het gebouw zijn onder meer de forse samengestelde steil hellende dakpartijen, hier en daar onderbroken door markante dakkapellen en koekoeken. De grote dakoversteken maken dat de gevels-, raam- en deurpartijen meer dan gebruikelijk zijn afgeschermd van weersinvloeden. Zonder deze dakoversteken zou de technische staat van het gevelmetselwerk en de stalen puien minder goed zijn dan nu het geval is. In 1996 werd het schoolgebouw gerenoveerd en werden verschillende onderdelen hersteld in oorspronkelijke staat. De school heeft het geluk om al jaren over een heel betrokken en deskundig conciërge te beschikken, die met gedegen bouwkundig inzicht tijdig instandhoudingsproblemen signaleert en voor goed onderhoud van de school zorgt.

Er zijn voor de leslokalen van het Alberdingk Thijm College geen meetgegevens beschikbaar over de kwaliteit van het binnenklimaat. De gebruikers geven aan dat er tussen de verschillende bouwdelen of vleugels van de school aanmerkelijke verschillen bestaan in behaaglijkheid en verwarmbaarheid. Het oude gedeelte warmt in de winter langzaam op, ook doordat veel warmte via de stalen vensterpuien verloren gaat. In de zomer wordt het in sommige ruimten heel warm.

Het Alberdingk Thijm College is een van de 19 monumentale scholen in Hilversum. Het NIBE heeft in samenwerking met Evert Jan Nusselder van bureau Monumentenzorg in opdracht van de gemeente Hilversum een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame maatregelen in deze waardevolle schoolgebouwen. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar verbetering van het binnenklimaat en de mogelijkheden voor energiebesparing. Voor dit onderzoek zijn zes scholen bezocht, waaronder het Alberdingk Thijm College. Voor iedere school is een advies op maat opgesteld en werd een DuMo-berekening uitgevoerd. Daarnaast is  ook gezocht naar ‘vaak voorkomende situaties’ en bijbehorende duurzame oplossingen.

Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

 • Radiatorfolie achter de radiatoren
 • Inregeling verwarmingsinstallatie optimaliseren (ketels in cascade schakelen, waterzijdig inregelen)
 • Omtimmeringen bij de radiatoren in de gang op de begane grond verwijderen.
 • Gang naast de leslokalen op de eerste verdieping niet verwarmen maar beschouwen als aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Deuren van de klaslokalen zo veel mogelijk sluiten (deurdrangers).
 • Bij de hoofdentrée tochtsluis niet verwarmen maar beschouwen als AOR.
 • Het kleine trappenhuis niet verwarmen maar beschouwen als AOR.
 • Energiezuinig verlichtingsconcept (daglichtsensoren, aanwezigheidsdetectie, LED-verlichting)
 • Mechanische afzuiging voorzien van CO2-sensoren
 • Bij de ramen van de leslokalen op zolder infraroodwerende coating aanbrengen.
 • Merantihouten ramen in de leslokalen op zolder vervangen door nieuwe ramen met isolerende en infraroodwerende beglazing.
 • Isoleren inbouwkasten in leslokaal op zolder.
 • Onder het niveau van de vensterbanken in de leslokalen (reversibel) isolatiepakket aanbrengen. Alternatief: gordijnen met infraroodwerende eigenschappen tussen ongeïsoleerde borstwering en radiatoren.
 • Enkele beglazing in de leslokalen vervangen door gelaagd (gelamineerd) dun glas met een isolerende tussenlaag. (dure ingreep). Achterzetramen zijn in de leslokalen geen optie i.v.m. de valramen met bedieningsmechanisme.
 • Glasstrook achter de ramen op de gangen (reversibel uit te voeren). Om onderhoud te kunnen plegen bijvoorbeeld uitgevoerd als horizontaal schuivende panelen die elkaar in gesloten toestand overlappen, daarmee is ook ventilatie van de spouw tussen het historische venstervlak en de nieuwe achterzetbeglazing mogelijk.
 • In kantooruimten reversibele achterzetbeglazing zoals uitgevoerd in de directiekamer (met slechts enkele bouten tegen het wandvlak bevestigd en praktisch schadevrij te verwijderen).
 • Optie: Verwijderen verlaagde plafonds in kantoorruimten en directiekamer om door extra volume de luchtkwaliteit te verbeteren.
 • Optie: In de docentenkamer radiatoren niet onder de ramen maar elders in de ruimte situeren en ruimte zo inrichten dat verblijfsplekken meer in het midden van de ruimte gesitueerd zijn.
 • Optie: Hergebruik hemelwater dat op de grote dakoppervlakten valt voor schoonmaak en toiletspoeling

 Project-23-Alberdingkh-Thijm-College-hilversum

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 212,4. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 118.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 302,4. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 168.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 212,4. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,8. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 118.

Project-23-Alberdingkh-Thijm-College-in-Hilversum

In Archive