Penninckshoek kerk in Deventer

De kerk Penninckshoek bestaat in de huidige toestand uit een samenvoeging van meerdere gebouwen. Het oudste gebouw is het gedeelte aan De Brink en is gebouwd omstreeks 1588 in opdracht van de handelaar Herman Penninck. In 1881 was het gebouw dusdanig vervallen dat zij gesloopt is. De voorgevel is toen herbouwd. De gevel is rijkelijk gedecoreerd en is één van de beste voorbeelden van de Renaissance bouwstijl in Nederland. Achter de gevel heeft toen de Doopsgezinde Gemeente een nieuwe kerk en dienstgebouw laten bouwen.

Vanuit het oogpunt van monumentenzorg is het gewenst om het interieur van de kerkzaal zoveel mogelijk te behouden. De kerk heeft voornamelijk vaste kerkbanken, die niet te verplaatsen zijn. Dit gaat wel ten koste van de flexibiliteit van het gebruik van de kerkzaal. De kerk heeft een monumentaal orgel. Hierdoor mag de temperatuur niet te veel schommelen. Dit maakt de kerk geschikt voor laagtemperatuurverwarming (verwarmingssysteem dat werkt met lagere watertemperaturen).

Potentiële duurzaamheidsmaatregelen

 • Vanuit duurzaamheid verdient een nevenfunctie met een gelijkmatig gebruik de voorkeur (bijvoorbeeld cursusruimte, regelmatige maatschappelijke activiteiten, exposities e.d.).
 • De vier verschillende verwarmingssystemen terugbrengen naar minder systemen.
 • Warmteterugwinning uit de zolder in de zomersituatie en deze in de winter gebruiken als aanvulling voor de verwarming van verschillende ruimte
 • Of het BAOPT systeem als luchtverwarmingssysteem.
 • Op de lange termijn: Warmte en koude uitwisselen met gebouwen uit de omgeving, zoals de horecafuncties in de buurt die vaak met een warmte overschot zitten. Dit warmte overschot kan prima gebruikt worden als basis voor een warmtepomp.
 • Voor de financiering gebruik maken van een EnergyServiceCompany (ESCO).
 • Gloeilampen en spaarlampen vervangen voor energiezuinige LED-verlichting
 • Isoleren van de dakconstructie, of boven het plafond
 • Tochtborstels en kierdichting aan brengen bij de ramen en deuren.
 • Radiatorfolie toepassen op de radiatoren die er geschikt voor zijn, of op de muur achter de radiatoren.
 • Door slim te compartimenteren kan er veel energie worden bespaard. Er zijn verschillende ruimtes die niet worden gebruikt als verblijfsruimte waardoor het niet noodzakelijk ze te klimatiseren. Het kan veel energie besparen om deze ruimtes te beschouwen als aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) en ze minimaal te klimatiseren. In de bijlage is er een plattegrond met ruimtes die beschouwd kunnen worden als AOR.

Project-38-Penninckshoek-kerk-in-Deventer

DuMo-score:

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 156,55. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,55. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 101.

Potentiële DuMo-score:
Indien al de geadviseerde maatregelen worden uitgevoerd, is de potentiële DuMo-score: 471,2. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,55. De potentiële Mo-coëfficiënt, van dit project is: 1,8. De potentiële DU-score, van dit project is: 304.

De DuMo-score van dit project, van voor de ingrepen is: 156,55. De Mo-coëfficiënt van dit project, van voor de ingrepen is: 1,55. De Du-score van dit project, van voor de ingrepen is: 101.

Project-38-Penninckshoek-kerk-in-Deventer

In Archive